• HARMONOGRAM ODWOZÓW

   • Poniedziałek

    Autobusy

  • Godzina odwozuTrasa
   12.45 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko - Borucino
   12.45 ERPŻuromino - Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino
   12.45 MZGapowo – Czysta Woda – Szczukowo
   12.45 HB Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple
   12.45 ZI Gostomie
   13.40 PR Żuromino – Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko
   13.40 MZ Gapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda
   13.40 HB Zgorzałe
   13.40 ERP Gostomie
   14.35 PR Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko – Klukowa Huta 15.25 – Nowe Łosienice – Czarlino
   14.35 ERP Żuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino
   14.35 HB Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Łączyno
   14.35 MZ Gostomie
   14.55 MZ Gapowo – Czysta Woda – Niesiołowice – Szczukowo
   16.25 HB Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple
   16.25 PR Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Stężycka Huta
   16.25 MZ Żuromino – Żuromino wyb.– Klukowa Huta
   16.25 ERP Gostomie
  • Busy

  • Godzina odwozuTrasa
   13.40 SJ Smokowo (3) – Zgorzałe wyb.(1) – Sznurki (1) - Garcz (1) - Kożyczkowo (1)
   13.40 PS Żuromino wyb. (1) – Kamienica Szl. (1) – Węsiory (1)
   13.40 LS Skorzewo (3) – Kościerzyna (3)
   16.20 PS Skorzewo (3) - Kościerzyna (1)
   16.20 SJ Borucino (1) – Klukowa Huta (1) – Kl. Huta wyb. (1) – Tuchlino (1)
   16.20 AS Gołubie (1) – Sznurki (1)
   17.10 AB Skorzewo (3) – Kościerzyna (18) – Wdzydze (1) – Stawiska (1)
   17.10 AS Rąty (2) – Dzierżążno (1) – Kartuzy (1)
   17.10 LS Gapowo (3) – Żuromino (1) – Wygoda (1) – Zgorzałe wyb. (1)
   17.10 PS Stężycka Huta (3) - Mściszewice (1) – Sierakowice (1) – Tuchlino (1) - Sulęczyno (1)
   17.10 JS Gołubie (3) – Kaliska (2) - Łubiana (1)
   17.10 MG Grabowo (2) – Lubań (1) – Stare Polaszki (1)
  • Wtorek

   Autobusy

  • Godzina odwozuTrasa
   12.45 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko - Borucino
   12.45 ERPŻuromino wieś – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino
   12.45 MZGapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda
   12.45 HB Zgorzałe – Smokowo - Stare Czaple
   12.45 ZI Gostomie
   13.40 HB Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko
   13.40 MZ Zgorzałe – Smokowo – Zgorzałe wyb.– Stare Czaple – Łączyno
   13.40 PR Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Niesiołowice
   13.40ERP Gostomie
   14.35 PR Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko
   14.35 MZ Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Węsiory – Borowiec – Czarlino
   14.35 HB Żuromino
   15.35 ERP Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Stężycka Huta
   15.35 HB Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Łączyno – Borucino
   15.35 PR Gostomie
   15.35 MZ Żuromino – Żuromino wyb.
  • Busy

  • Godzina odwozuTrasa
   14.40 AS Gołubie (1)
   14.40 SJ Stare Czaple (1)
   15.30 PS Klukowa Huta (1) – Kl. Huta wyb. (1)
   15.30 AS Sznurki (1) – Kartuzy (1) – Dzierżążno (1)
   15.30 AB Pypkowo (1) - Skorzewo (4) – Kościerzyna (8)
   16.30 AB Kościerzyna (15) – Łubiana (1) – Wdzydze (1) – Stawiska (1)
   16.30 MG Gołubie (3)
   16.30 PS Żuromino (3) – Żuromino wyb. (2) – Stężycka Huta (2)
   16.30 JS Gapowo (3) – Czysta Woda (1) – Gostomie (1) – St. Ul. Majkowskiego (1)
   16.45 MG Kaliska (2) – Grabowo (2) – Lubań (1) – Stare Polaszki (1)
   16.45LS Zgorzałe (1) – Smokowo (1) – Zgorzałe wyb. (1) – Wygoda (1) – Kamienica Szl. (1)
   16.50 SJ Klukowa Huta (1) – Mściszewice (1) – Tuchlino (1) – Sierakowice (1) – Sulęczyno (1) – Węsiory (1)
   16.50PS Sznurki (1) – Rąty (2) - Garcz (1) - Kożyczkowo (1)
  • Środa

   Autobusy

  • Godzina odwozuTrasa
   12.45 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko - Borucino
   12.45 ERPŻuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino
   12.45 MZGapowo – Czysta Woda – Szczukowo
   12.45 HBZgorzałe – Smokowo – Stare Czaple
   12.45 ZIGostomie
   13.40 HBŻuromino - Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko
   13.40 ERPGostomie
   13.40 MZGapowo – Czysta Woda – Niesiołowice – Szczukowo – Malbork
   13.40 PRZgorzałe
   14.35 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko - Borucino
   14.35 ERPŻuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino – Stężyca
   14.35 HBZgorzałe – Stare Czaple – Łączyno
   15.35ERP Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Dubowo
   15.35 MZ Zgorzałe – Smokowo
   15.35 HB Gostomie
  • Busy

  • Godzina odwozuTrasa
   15.30 PS Kościerzyna (3) – w drodze powrotnej 4 uczennice z basenu
   15.30JS Grabowo Kościerskie (2)
   15.30AS Rąty (1)
   16.20 AB Skorzewo (8)
   16.20 MG Gołubie (4)
   16.20 JS Żuromino (4) – Żuromino wyb. (2)
   16.20 PS Kl. Huta (1) - Kl. Huta wyb. (1) – Mściszewice (1) – Tuchlino (2) – Sulęczyno (1) – Węsiory (1)
   16.20 AS Zgorzałe (3) – Zgorzałe wyb. (1) – Stare Czaple (1) – Sznurki (2)
   16.35 ABKościerzyna (17)
   16.35 MG Stężycka Huta (3)
   16.40 JS Gapowo (3) – Czysta Woda (1) – Szczukowo (1)
   16.55 AS St. Majkowskiego (2) – Gostomie (1)
   17.10 AB Skorzewo (1) – Kościerzyna (7) – Łubiana (1) – Wdzydze (1)
   17.10 PS Rąty (1) – Dzierżążno (1) – Kartuzy (1) – Garcz (1) - Kożyczkowo (1)
   17.10 AS Smokowo (1) – Zgorzałe wyb. (1)
   17.10 MG Kaliska (2) – Lubań (1) – Stare Polaszki (1) – Stawiska (1)
   17.10 JS Stężycka Huta (1) – Wygoda (1) – Kamienica Szl. (1) – Sierakowice (1)
  • Czwartek

   Autobusy

  • Godzina odwozuTrasa
   12.45 HBDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko - Borucino
   12.45 ERPŻuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory –Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino
   12.45 MZZgorzałe – Smokowo - Stare Czaple
   12.45PRGapowo – Czysta Woda – Niesiołowice – Szczukowo – Malbork
   12.45 ZI Gostomie
   13.40 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko
   13.40 MZGapowo – Szczukowo – Czysta Woda
   13.40 HBZgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Łączyno
   13.40 ERPŻuromino
   14.35 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko – Klukowa Huta 15.25 – Nowe Łosienice – Nowa Wieś - Czarlino
   14.35 ERPŻuromino wyb. – Klukowa Huta – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino – Stężyca
   14.35 HBGostomie
   15.35 HB Żuromino
   16.25 PR Gapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Stężycka Huta
   16.25 MZ Żuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta
   16.25 ZI Gostomie
   16.25 HB Zgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Łączyno – Borucino
  • Busy

  • Godzina odwozuTrasa
   12.40 JS Sznurki (1)
   12.40 AS Skorzewo (3) - Kościerzyna (1)
   13.40 PS Gołubie (1)
   13.40 SJ Żuromino wyb. (1)
   14.40 AS Zgorzałe (1) – Stare Czaple (2) – Kamienny Dół (1)
   16.20 AB Skorzewo (4) – Kościerzyna (18)
   16.20 PS Sznurki (1) – Rąty (2)
   16.20 SJ Kamienica Szl. (1) – Kożyczkowo (1) – Garcz (1) - Kartuzy (1) – Dzierżążno (1)
   16.20 AS Grabowo Kościerskie (2)
   16.20 MG Węsiory (1)
   17.10 AB Skorzewo (2) - Kościerzyna (7) – Łubiana (1) - Wdzydze Kiszewskie (1) - Stawiska (1)
   17.10 AS Żuromino (1) – Wygoda (1) – Zgorzałe (1)
   17.10 LS Gapowo (3)
   17.10 PS Stężycka Huta (2) – Mściszewice (1) – Tuchlino (1) – Sierakowice (1) – Sulęczyno (1)
   17.10 MG Gołubie (3) – Kaliska (2) – Lubań (1) - Stare Polaszki (1)
  • Piątek

   Autobusy

  • Godzina odwozuTrasa
   12.45 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Przedszkole – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko - Borucino
   12.45 ERPŻuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Przedszkole – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino
   12.45 MZGapowo – Szczukowo – Malbork – Czysta Woda
   12.45 HBZgorzałe – Smokowo - Stare Czaple
   12.45 ZIGostomie
   13.40 HBŻuromino – Dubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Reja
   13.40 MZGapowo – Szczukowo – Czysta Woda – Niesiołowice
   13.40 PRZgorzałe – Smokowo – Stare Czaple – Łączyno
   13.40 ERPGostomie
   14.35 PRDubowo – Stężycka Huta – Klukowa Huta – Nowe Łosienice – Nowa Wieś – Reja – Grodzisko - Borucino
   14.35 MZŻuromino – Żuromino wyb. – Klukowa Huta – Węsiory – Klukowa Huta – Borowiec – Czarlino
   14.35 HBZgorzałe – Smokowo – Stare Czaple
   14.35 ERPGostomie
   14.55 ERPGapowo – Czysta Woda – Szczukowo
  • Busy

  • Godzina odwozuTrasa
   13.40 SJ Sznurki (1) - Kożyczkowo (1) - Garcz (1)
   13.40 PS Żuromino wyb. (1) – Kamienica Szl. (1) – Węsiory (1)
   13.40 LS Skorzewo (3) – Kościerzyna (2)
   16.20 AB Skorzewo (1) - Kościerzyna (10)
   16.20 AS Gołubie (2) – Łubiana (1)
   16.20 SJ Tuchlino (1) – Sulęczyno (1)
   16.20 PS Gapowo (1) – Stężycka Huta (1) – Żuromino (1) – Wygoda (1)
   16.20MG Wdzydze (1)
   17.10 AB Pypkowo (1) – Skorzewo (5) – Kościerzyna (15) – Stawiska (1) – Stare Polaszki (1)
   17.10 PS Sznurki (1) – Rąty (2) – Dzierżążno (1) – Kartuzy (1)
   17.10 AS Gostomie (4)
   17.10 LS Zgorzałe (4) – Zgorzałe wyb. (2)
   17.J0 SJ Żuromino wyb. (1)– Klukowa Huta (1) – Kl. Huta wyb. (1) – Mściszewice (1) - Sierakowice (1) – Tuchlino (2)
   17.10 MG Gołubie (2) – Kaliska (2) – Lubań (1) - Grabowo (2)
   17.25 AS Gapowo (2) – Szczukowo (1) – Stężycka Huta (3)
   17.30 LS Żuromino (1) – Borucino (1) – Kamienny Dół (1) – Stare Czaple (3)
   • Harmonogram dowozów do szkół w Stężycy i Klukowej Hucie

   • I AUTOBUS - ERP

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 6.52 – Czarlino (figura) 6.57 – Borowiec wyb. 7.00 – Borowiec wieś 7.02 – Borowiec (wiatrak) 7.04 – Klukowa Huta 7.07
   2.Nowe Łosienice (sklep) 7.17 – Krzyż (Nowy Ostrów)7.18 – Klukowa Huta 7.25
   3.Dąbrowa (Wiśniewscy)7.32 – Dąbrowa 7.33 – ul. Ks. B. Sychty 7.35 – Klukowa Huta wyb. 7.37 – Klukowa Huta szkoła 7.40 – przedszkole 7.43
   4.Stężycka Huta 7.47 – Dubowo 7.52 – Stężyca 7.57
  • II AUTOBUS - PR

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 6.48 – Niesiołowice 7.00 – Czysta Woda 7.05 – Malbork 7.09 – Szczukowo 7.11 – Stężyca 7.18
   2.Smokowo (krzyżówka) 7.30 – Smokowo II 7.32 – Zgorzałe wieś 7.35 (uczniowie klas 0 – VII) – Stężyca 40
   3.Gapowo 7. 45 – Stężyca 7.50
  • III AUTOBUS - MZ

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 6.52 – Borucino 7.07 – Grodzisko 7.10 – Reja 7.12 – Nowa Wieś 7.14 – Klukowa Huta 7.17
   2.Węsiory wyb. 7.22 – Klukowa Huta 7.27
   3.Żuromino wyb. 7.35 – Żuromino wieś 7.39 – Stężyca 7.44
   4.Gostomie 7.47 – Śnice 7.49 – Stężyca ul. Majkowskiego (dla Zdrębowa) 7.53 – Stężyca 7.57
  • IV AUTOBUS - HB

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 6.55 – Borucino/Kamienny Dół 7.09 – Łączyno 7.13 – Łączyno wieś 7.16 – Łączyński Młyn 7.18 – Wygoda Łączyńska 7.21 Przyrowie wieś 7.24 – Kamienica Szl. 7.29 – Stare Czaple 7.42 – Zgorzałe wyb. (k. Reszków) 7.46 – Zgorzałe wieś 7.48 (uczniowie klas VIII SP i IIIG) Stężyca wyb. 7.52 – Stężyca 7.56
  • Bus AB

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 5.45 – Stawiska 6.15 - Wdzydze 6.30 – Kościerzyna, ul. Kartuska 6.45 - Stężyca 7.00
   2.Kościerzyna ulica Reymonta 7.22 – dworzec PKP 7.32 – ulica Kartuska 7.38 – Stężyca 7.55
  • Bus MG

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 6.00 – Łubiana 6.30 – Stare Polaszki 6.52 – Lubań 7.07 – Grabowo 7.21 – Kaliska 7.36 – Stężyca 7.51
  • Bus PS

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 6.10 – Kożyczkowo 6.40 - Garcz 6.45 – Kartuzy ul. Kolejowa 7.04 – Dzierżążno 7.11 – Rąty 7.28 – Stężyca 7.54
  • Bus JS

  • Lp.Trasa
   1.Wyjazd ze Stężycy 6.05 – Sierakowice 6.26 – Tuchlino 6.35 – Mściszewice 6.42 – Sulęczyno 6.57 – Węsiory 7.00 – Stężyca 7.13
   2.Sznurki 7.27 – Stężyca 7.40
   3.Skorzewo ul. Leśna 7.48 – Skorzewo sklep obok boiska 7.52 – Stężyca 8.00
  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

  • zimowy escape room
  • Zdjęcia internatu
  • Gminny koncert kolęd
  • wycieczka klasy 2a i 2c do Gdyni
  • Wigilie w przedszkolu
  • wigilie klasowe
  • Święta w zerówkach
  • Jasełka przedszkolu
  • Zuchy w kinie
  • Podsumowanie konkursu na ozdoby choinkowe
  • Kiermasz świąteczny
  • Ile waży Św. Mikołaj?