• Garść historii

    • Jesteśmy ogniwem historii długiego łańcucha zdarzeń, którego początek kryje się gdzieś w bardzo odległych czasach, koniec ginie w mroku nieznanego.

     Dr W. Aleksandrowicz pisze, że w Stężycy uczono czytania, pisania i religii już przed rokiem 1773. Wówczas nauczycielami byli miejscowi księża, a później funkcję tę przyjął organista Szymon Gustkowski.

     Początki zorganizowanej szkoły opisuje w kronice nauczyciel Neuman. Dochodzi do wniosku, że szkoła została prawdopodobnie zorganizowana w okresie 1818-1819 i wiąże to z faktem likwidacji przez władzę pruskie szpitala parafialnego, którego budynek przystosowano na potrzeby szkoły i nauczyciela. Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Kutzmer z zawodu krawiec. Natomiast pierwszym kwalifikowanym nauczycielem w Stężycy był absolwent seminarium nauczycielskiego-Jerzy Krefft. Do obwodu szkolnego w latach 1825-74 należały miejscowości i osady: majątek Stężyca Szlachecka wraz z Malborkiem, wieś Stężyca Królewska, majątek Żuromino i wieś Stężycka Huta.

     8 marca 1975 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę Zbiorczej Szkoły Gminnej i Ośrodka Zdrowia w Stężycy.

     23 sierpnia 1976 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny.

     Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy tworzą:

     • Przedszkole "Smerfy",
     • Szkoła Podstawowa z oddziałami mistrzostwa sportowego,
     • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.

     W ZKiW w Stężycy pracuje 86 nauczycieli oraz 22 pracowników administracji i obsługi. W szkole uczy się 713 uczniów. Do  przedszkola „SMERFY” i oddziałów przedszkolnych uczęszcza 145 dzieci. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne izby lekcyjne i sale przedszkolne. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, hali widowiskowo-sportowej, siłowni oraz na kompleksie boisk. Dzieci korzystają również z placu zabaw i  parku przy szkole.

      

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca 83-322 Stężyca Poland
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych