• Garść historii

    • Jesteśmy ogniwem historii długiego łańcucha zdarzeń, którego początek kryje się gdzieś w bardzo odległych czasach, koniec ginie w mroku nieznanego.

     Dr W. Aleksandrowicz pisze, że w Stężycy uczono czytania, pisania i religii już przed rokiem 1773. Wówczas nauczycielami byli miejscowi księża, a później funkcję tę przyjął organista Szymon Gustkowski.

     Początki zorganizowanej szkoły opisuje w kronice nauczyciel Neuman. Dochodzi do wniosku, że szkoła została prawdopodobnie zorganizowana w okresie 1818-1819 i wiąże to z faktem likwidacji przez władzę pruskie szpitala parafialnego, którego budynek przystosowano na potrzeby szkoły i nauczyciela. Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Kutzmer z zawodu krawiec. Natomiast pierwszym kwalifikowanym nauczycielem w Stężycy był absolwent seminarium nauczycielskiego-Jerzy Krefft. Do obwodu szkolnego w latach 1825-74 należały miejscowości i osady: majątek Stężyca Szlachecka wraz z Malborkiem, wieś Stężyca Królewska, majątek Żuromino i wieś Stężycka Huta.

     8 marca 1975 roku wmurowano akt erekcyjny pod budowę Zbiorczej Szkoły Gminnej i Ośrodka Zdrowia w Stężycy. 23 sierpnia 1976 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny.

     Dziś w ZKiW w Stężycy pracuje 62 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W szkole uczy się 595 uczniów. Posiadamy 16 pomieszczeń do nauki, halę widowiskowo – sportową, salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, bibliotekę z centrum multimedialnym i informacyjnym oraz 2 pracownie komputerowe z Internetem.

     Do  przedszkola „SMERFY” uczęszcza 128 dzieci (3 oddziały przedszkolne i 3 klasy zerowe)

     Jednym z aspektów działalności wyróżniających naszą placówkę jest realizacja tematyki regionalnej w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz w zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki temu poznajemy własne korzenie, bogactwo tradycji, a także aktualne problemy regionu.

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

  • Zerówki na spektaklu teatralnym
  • Spotkanie z Marcinem Prusem
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • „Mali tropiciele i odkrywcy przyrody” - sałatka owocowa w oddziałach zerowych.
  • Wycieczka do Włoch
  • Zdjęcia szkoły
  • Obiekty sportowe