• Samorząd Uczniowski

   • Kacper Lejk VIIIa
   • Kacper Lejk VIIIaPrzewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
   • Sara Kulaszewicz VIIIa
   • Sara Kulaszewicz VIIIaZastępca
 • Forum szkolne

   • Izabela Pobłocka VIc
   • Izabela Pobłocka VIcsekretarz
   • Krystian Lepak VIb
   • Krystian Lepak VIbskarbnik
   • Kacper Kobiela VIa
   • Kacper Kobiela VIaPrzewodniczący Sekcji Sportowej
   • Patrycja Hinca VIId
   • Patrycja Hinca VIIdPrzewodnicząca Sekcji Kulturalno-Rozrywkowej
   • Paweł Bednarek VIc
   • Paweł Bednarek VIcPrzewodniczący Sekcji Naukowej
   • Maciej Ostrowski Vb
   • Maciej Ostrowski VbPrzewodniczący Sekcji Porządkowej
  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych