• Inspektor Ochrony Danych Osobowych Gminy Stężyca  – Zespół Kształcenia i Wychowania w Steżycy

    Urszula Szroeder
    urszulaszreder@wp.pl
    501 490 502

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

    Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
    1.Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
    2.Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

  • Klauzule

  • Kontakty

   • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
   • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
   • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca 83-322 Stężyca Poland
   • 58 684 33 10
   • piot_ras@wp.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych