• O patronie

   • Eugeniusz Kwiatkowski - inżynier chemik, polityk, działacz gospodarczy;1926-1930 minister przemysłu i handlu, realizator rozbudowy portu w Gdyni i floty handlowej;1935-1939 wicepremier i minister skarbu; współtwórca koncepcji budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, 1945-1947 kierownik delegatury rządu polskiego do spraw odbudowy wybrzeża; autor wielu prac dotyczących m.in. technologii chemicznej, przemysłu chemicznego.

   • Kontakty

    • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
    • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
    • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca 83-322 Stężyca Poland
    • 58 684 33 10
    • piot_ras@wp.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych