• O patronie

   • Inżynier chemik, polityk, działacz gospodarczy;1926-1930 minister przemysłu i handlu, realizator rozbudowy portu w Gdyni i floty handlowej;1935-1939 wicepremier i minister skarbu; współtwórca koncepcji budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, 1945-1947 kierownik delegatury rządu polskiego do spraw odbudowy wybrzeża; autor wielu prac dotyczących m.in. technologii chemicznej, przemysłu chemicznego.

   • Kontakty

    • Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
    • zkiwstezyca@gminastezyca.pl
    • ul.Abrahama 2, 83-322 Stężyca
    • 58 684 33 10
    • piot_ras@wp.pl
  • Galeria zdjęć

   • Zerówki na spektaklu teatralnym
   • Spotkanie z Marcinem Prusem
   • Dzień Edukacji Narodowej
   • „Mali tropiciele i odkrywcy przyrody” - sałatka owocowa w oddziałach zerowych.
   • Wycieczka do Włoch
   • Zdjęcia szkoły
   • Obiekty sportowe